Dokument

Bilderna är från arbetsdagen den 2 maj. Flytt av brädhögen som vattnet tagit. Bryggslip samt Henrik som skurar bryggan.

DokumentHär redovisas ett antal dokument som gäller Kyrkesunds Båthamnsförening. Nedan återfinns följande dokument:
Förslag till nya stadgar.


Ordningsregler


Nuvarande Stadgar


Avtal för överlåtelse av båtplats


Uthyrning av båtplats i andra hand.


Formulär för båtuppgifter


Interna dokument för medlemmar gå till sidan MEDLEMMAR