Medlemsregister/GDPRFörenings medlemregister.


Syfte med medlemsregister:

- Vem som innehar/äger resp. båtplats.

- Används för att göra debitering av årsavgift.

- Email, sms utskick eller kontakt (telefon, e-mail eller sms)


Följande information finns lagrade:

Namn

Adress

Telefonnummer (mobil/hemnr)

E-mailadress

Båtplatsnummer

Storlek på båtplats

Båtuppgifter (längd, bredd mm)

Medlemsnummer (slumpmässigt nummer)


I register finns inga s.k känsliga uppgifter lagrade, (ex på s.k  känsliga uppgifter är hälsa, religion, sexuell läggning)


Vem

Informationen lagras i bassystemet som förvaltas av båtunionen

Samtliga styrelsemedlemmar har acess att uppdatera informationen i bassystemet.


Insamling:

Görs i samband upplägg av ny medlem eller när medlem återkopplar förändring av data, ex adressändring


Registrering

Görs i bassystemet  av utsedd person inom styrelsen.


Lagring

Båtunionen ansvarar underhåll, drift och säkerhet  av bassystemet.


Bearbetning

Bearbetning görs i systemet eller via utdragna excelfil.

Excelfilerna används för analys eller uppdatering.


Denna information återförs sedan till bassystemet och excelfilerna raderas.


Spridning

Se bearbetning


Samkörning

Båtunionen använder uppgifterna för distribution av medlemstidning (Båtliv)

En medlem kan vara i flera båtklubbar och då blir adressinformationen gemensam.


Radering

När en medlem går ur föreningen sätts medlemen som icke aktiv och utgår ur medlemsregistret


Delar av den information som lagras kan resp. medlem komma åt på vår hemsida

Kyrkesundsbathamn.se

Filen är lösordsskyddad.


Vi följer på detta sätt GDPR