Kranen/ramp

Bilden visar de infällda stegen i kranbryggan. Dessa gör det lättare att ta sig upp på bryggan från en mindre båt

Målning av kranen pågår

Våren 2017

Kranschema.


Klicka här för aktuellt kranschema,kontaktpersoner, priser.

Bilden visar de infällda stegen i kranbryggan. Dessa gör det lättare att ta sig upp på bryggan från en mindre båt

Målning av kranen pågår

Våren 2017