Styrelsen m.fl.

Styrelsen i Kyrkesunds Båthamnsförening

På digitala årsmötet i agusti 2021 valds följande personer att ingå i Kyrkesunds Båthamnsförenings styrelse.

 

 

Ordförande          Per-Ivar Fallenius

Vice ordförande    Anders Johanson

Sekreterare          Mikael Snow

Kassör                 Marianne Carlsson

Ledamot              Bertil Larsson

Suppleant            Henrik Englund

Suppleant            Magnus Sandberg

 

 

 

 

För att kontakta styrelsen via email använd förnamn.efternamn@kyrkesundsbathamn.se.

Valberedningen


Torgny Englund, sammankallande

Roland Olausson

Alf Berntsson

Emailadresser:

Torgny Englund:

englund(at)smabatsgat.se                                       

                     alf.berntsson(at)kyrkesundsbathamn.se 

Revisorer


Revisor           Karolina Berntsson

Revisor           Claes Håkansson 

Revisor suppl.  Lennart Jogdal